కాలుష్యంలో భారత దేశం (Story of Polluted India)

polluted india

ప్రపంచంలో 10 అతి ఎక్కువ కాలుష్య నగరాలు ఢిల్లీ, ఫరిధబడ్, గయ, వారణాసి, పాట్నా, కాన్పూర్, లక్నో, ఆగ్రా, గుర్గోవాన్, బమెడ. ఈ పది నగరాల్లో 9 భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి. పర్యావరణ పరిరక్షణ నివేదిక … Read more