• ,

    తెలంగాణా కాంగ్రెస్ లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలూ విడిపోయిన దగ్గర నుంచీ ఒకటే ప్రోగ్రాం.

    తెలంగాణా కాంగ్రెస్ లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలూ విడిపోయిన దగ్గర నుంచీ ఒకటే ప్రోగ్రాం. ఒకరిమీద ఒకరు ఫిర్యాదులు చేసుకోవడం. రాష్ట్రము లో పార్టీ ఫలానా వాళ్ళ వల్లనే కుంటు పడుతోంది అనీ వారు లేకపోతే ఈ పాటికి అధికారం వచ్చేసేది అంటూ అధిష్టానం వారికి ఫిర్యాదులు చెయ్యడం. ఇదే పనిగా మారింది. పైగా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్ధి దగ్గరకి వచ్చే సరికి నేనంటే నేను అంటూ గొడవ గొడవ చేస్తుంటారు వారందరూ. ఇదే విష‌య‌మై ఎవ‌రిస్థాయిలో వారు […]

  • Sample Page

    This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this: Hi there! I’m a bike messenger […]

  • Home 01, Visual Composer

    Trending [quads id="1"] Latest by tag Latest by category Play quizzes 0 Shares Uncategorized, Hard to miss the coveted status of Komik that declares by Pruthvi Chandra August 2, 2017, 6:56 am 0 Shares Uncategorized, తెలంగాణా కాంగ్రెస్ లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలూ విడిపోయిన దగ్గర నుంచీ ఒకటే ప్రోగ్రాం. by Pruthvi Chandra August 2, 2017, 5:56 am Our [...]